Wat is Electronic Data Interchange (EDI)

05-10-2020

Electronic Data Interchange (EDI) is de gestructureerde elektronische gegevensuitwisseling tussen verschillende computersystemen en applicaties. Dit kunnen financiële, logistieke of commerciële gegevens zijn, zoals:

 • Facturen
 • Orders / orderbevestigingen
 • Pakbonnen
 • Notificaties
 • Etc.

Door deze manier van automatisering is geen menselijke tussenkomst meer nodig. EDI maakt gecodeerde documentatie die goed leesbaar is voor applicaties. 

Waarom EDI?

Winkeliers gebruiken EDI om op een snelle en efficiënte manier zaken te kunnen doen met hun leveranciers, maar er zijn nog veel meer redenen om EDI te gebruiken:

 • Snellere uitwisseling van informatie
 • Minder kans op fouten
 • Minder papierwerk
 • 24/7 beschikbaar
 • Een snellere doorlooptijd van orders
 • Een goed voorraadbeheer
 • Etc.

EDI implementaties leveren doorgaans direct resultaat op voor uw onderneming. Zodra EDI-Software eenmaal geïmplementeerd is, kunnen handelspartners en Supply Chain Partners direct beginnen met het profiteren van financiële voordelen, efficiëntie, nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van handelspartners. Oftewel een algehele verbetering van de prestaties binnen uw onderneming en de keten waarin uw onderneming actief is.

Wat is EDI-Software?

Voor EDI is EDI-Software nodig om zo elektronisch met elkaar te kunnen communiceren. EDI-Software zorgt ervoor dat EDI-berichten worden vertaald naar een bruikbaar formaat. Tevens transporteert de software na vertaling uw elektronische berichten als EDI-bestand naar uw handelspartners.

Optimalisatie van ketenintegratie met EDI

Een EDI-oplossing wordt gebruikt tussen leveranciers en haar handelspartners. Door de integratie van systemen binnen de gehele keten maakt EDI het mogelijk om te communiceren met de systemen van alle handelspartners - dit wordt ketenintegratie genoemd.

EDI stelt je niet alleen in staat om standaard handelsberichten efficiënt uit te wisselen, het geeft je ook meer inzicht in de data die je uitwisselt met je handelspartners. Hiermee heb je meer inzicht in de productiestromen en ben je in staat om het voorraadbeheer te optimaliseren en af te stemmen op de klantvraag.

Omdat communicatie machine-to-machine plaatsvindt versnelt EDI de communicatie binnen de keten aanzienlijk en reduceert het de kans op fouten. Doordat er geen sprake is van menselijke interactie, worden fouten voorkomen en bevat je ERP altijd correcte data. Medewerkers kunnen hierdoor veel sneller strategische beslissingen nemen. 

EDI verwerkers

Het is niet altijd nodig om een EDI verwerker te gebruiken om de bestanden van de leverancier te vertalen naar een geschikt bestand voor uw kassasysteem.
Als een leverancier zelf het bestand in het juiste formaat aan kan leveren, kan deze direct in het kassasysteem worden ingelezen.
Kan een leverancier het bestand niet in het juiste formaat leveren, dan is een EDI verwerker nodig. Deze tussenpersoon bouwt het bestand van de leverancier om tot een formaat dat uw kassasysteem kan verwerken.

Wat is EDI

Neem contact op voor een vrijblijvende offerte en of demonstratie

Kassasysteem configurator

Wilt u een offerte voor een kassasysteem?

info@kassacompany.nl | 072-8448240 | Kamerlingh Onnesstraat 18 1821 BP Alkmaar