Bespaar tijd met EDI

01-10-2020

Wat is EDI

Hoewel er nog veel onduidelijkheid bestaat over EDI in de fashion, is inmiddels wel aangetoond dat EDI veel kan opleveren. Er zijn voorbeelden genoeg van retailers en leveranciers in de modebranche die er nu al veel profijt van hebben en het absoluut niet meer kunnen missen.

Toepassing EDI:

1. EDI kan tot aanzienlijke besparingen voor de retailer leiden

2. Steeds meer leveranciers hebben behoefte aan gedetailleerde doorverkoopcijfers vanaf de winkelvloer. EDI is de noodzakelijke sleutel voor het effectief vergaren van deze kassa-informatie.

Basisprocessen ondersteund door EDI

De kassa is zowel het begin- als het eindpunt in de informatie-uitwisseling tussen leverancier en retailer. EDI biedt beide partijen veel voordelen. Dat orders niet meer hoeven worden ingevoerd is daar een bekend voorbeeld van. Een ander aanzienlijk voordeel is dat binnengekomen artikelen niet langer hoeven te worden omgeprijsd. Steeds meer leveranciers leveren hun artikelen namelijk aan, reeds voorzien van een generiek prijskaartje met daarop een EAN-13 barcode (de 13-cijferige EAN artikelcode, uniek op artikel/kleur/maat niveau), de adviesverkoopprijs, de maat en de kleur. 

De kassa krijgt vervolgens de EAN artikelcodes van de leveranciers vanuit het EDI PRICAT bericht. Het StoreContrl® Cloud kassasysteem is in staat om die leveranciers EAN artikelcode en de interne artikelcode van de retailer door elkaar te gebruiken. Het prijskaartje van de leverancier kan zodoende in het magazijn en aan de kassa gescand en herkend worden, waardoor het aanmaken van eigen prijskaartjes door de retailer voor die leveranciers geheel kan komen te vervallen. 

Het EDI bericht SLSRPT uitgelicht

In het kader van dit artikel is het EDI bericht SLSRPT (sales report) van cruciaal belang. Niet alleen voor de leverancier, maar indirect ook voor de retailer zoals verderop zal blijken.

Voor eigen winkels doet deze problematiek zich niet voor, omdat het dan interne informatie betreft welke heel goed intern gedistribueerd en gemanaged kan worden. De problemen ontstaan zodra een leverancier omzetcijfers wil hebben van klanten met verschillende computersystemen. Zonder EDI worden de omzetgegevens periodiek of op ad hoc basis aan de leverancier verstrekt op een manier die de retailer zelf bepaalt. Die kassa-informatie komt dan ongestructureerd binnen bij de leverancier: per fax, per e-mail, in word documenten of spreadsheets. De retailer hanteert daarvoor een eigen lay-out en een eigen invalshoek waardoor de informatie niet samen te voegen is tot een werkbaar niveau voor de leverancier. De ene retailer levert de informatie aan per winkel, de ander voor een hele keten van winkels. De ene retailer levert het aan per artikelgroep, de ander per model en een derde op artikel/kleur/maat niveau. De artikelaanduiding van de leverancier wordt niet altijd even nauwkeurig door de retailer overgenomen. Kortom de leverancier krijgt nauwelijks bruikbare kassa-informatie binnen.

Wanneer het EDI bericht SLSRPT wordt ingezet komt de kassa-informatie binnen op een gestructureerde wijze: een record per kassa-aanslag. De opbouw bestaat minimaal uit:

* de EAN artikelcode (uniek op artikel/kleur/maat niveau)

* het filiaalnummer (de unieke EAN adrescode van de winkel waarin het artikel verkocht is)

* de verkoopdatum

* de gerealiseerde verkoopprijs

Het SLSRPT wordt door de retailer per leverancier opgebouwd en dagelijks of eens per week verstuurd. Ongeacht het systeem van de retailer kan de leverancier al die records direct opnemen in zijn database. Via analyse tools kan de leverancier vervolgens naar eigen inzicht dwarsdoorsneden maken: per regio, per verkoopperiode, per maat, per artikel, per productgroep. Ook doorverkooppercentages en gehanteerde afprijzingen zijn zodoende tot op het diepste niveau gestructureerd en continu te volgen. De leverancier hoeft daarvoor geen data in te voeren. Consumententrends worden binnen enkele verkoopdagen zichtbaar en afhankelijk van de reactiesnelheid van de leverancier kan hij tijdig reageren middels aanvullende korte termijn leveringen (flash programma's). Ook zijn de gesignaleerde trends van grote waarde voor de stylingafdeling, zeker wanneer de leverancier meerdere collecties per seizoen voert.

Nieuwe business modellen, ondersteund door EDI

Voorstaande toepassingen van EDI zijn voor een ieder binnen handbereik. Een veel verder gaande toepassing van EDI is de ondersteuning van nieuwe business modellen, waarbij de leverancier bereid is mede risico te dragen voor de doorverkoop van zijn goederen aan de consument. Deze modellen zijn gebaseerd op margegaranties van de leverancier of op de verhuur van vierkante meters winkelvloer door een retailer aan een merkleverancier. De leverancier wordt op het einde van het seizoen financieel afgerekend op de behaalde resultaten. Dergelijke risico's kunnen niet adequaat gemanaged worden indien de leverancier niet continu een gedetailleerde inzage heeft op hetgeen er op de winkelvloer met zijn goederen gebeurt. Gestructureerde kassa-informatie in de vorm van SLSRPT in combinatie met actuele voorraadposities (INVRPT) op artikel/kleur/maat niveau zijn voor de leverancier noodzakelijk om niet achteraf met onvoorziene retouren of creditnota's geconfronteerd te worden. Alleen monitoring op dag- of weekniveau stelt de leverancier in staat tijdig bij te kunnen sturen. Inzet van EDI is daarvoor absoluut noodzakelijk!

Bron: fashion united

EDI EN KASSA

Neem contact op voor een vrijblijvende offerte en of demonstratie

Kassasysteem configurator

Wilt u een offerte voor een kassasysteem?

info@kassacompany.nl | 072-8448240 | Kamerlingh Onnesstraat 18 1821 BP Alkmaar