De Sleutel tot Financiële Efficiëntie: Omloopsnelheid

12-05-2020

Om inzicht te krijgen in de financiële gezondheid en efficiëntie van een winkel, kijken we naar verschillende financiële ratios. Een van de belangrijkste en meest informatieve ratio's is de omloopsnelheid. Deze ratio geeft aan hoe snel een bedrijf zijn activa omzet in omzet en is van cruciaal belang voor het begrijpen van de prestaties en de efficiëntie van een organisatie. 

Wat is Omloopsnelheid?

Omloopsnelheid, ook wel bekend als de omzetsnelheid, is een financiële ratio die de efficiëntie van een bedrijf meet in termen van hoe snel het zijn activa omzet in omzet. Het wordt berekend door de totale omzet van een bedrijf te delen door het gemiddelde totale activa over een bepaalde periode. 

Omloopsnelheid /omzetsnelheid

De omzetsnelheid is het aantal keer dat de gemiddelde voorraad in een bepaalde periode wordt verkocht en wordt ook wel omloopsnelheid genoemd.

De omloopsnelheid wordt echter het meest toegepast op de voorraad, waardoor het begrip omzetsnelheid en voorraad veelal samengaan.

De omloopsnelheid is een belangrijk kengetal voor het efficiënt omgaan met vermogen. Bij een hoge omloopsnelheid, wordt het vermogen efficiënter gebruikt dan bij een lage snelheid. Een lage omloopsnelheid, betekent dat je veel vermogen in de voorraad hebt zitten. Dit geld kan echter beter gebruikt worden om te investeren in nieuwe goederen, waar rendement uitgehaald wordt. Met een hoge omloopsnelheid heb je meer vermogen beschikbaar wat de rentabiliteit van het vermogen kan verhogen.

De omloopsnelheid is via de rapportages in StoreContrl® Cloud op te vragen. De formule voor de omloopsnelheid is:

Omzet tegen inkoopprijzen / gemiddeld voorraad tegen inkoopprijzen

De berekening wordt meestal over de periode van een jaar gemaakt, maar kan ook over een andere periode berekend worden. Zowel de omzet en de gemiddelde voorraad die gebruikt wordt bij de berekening dienen dan betrekking te hebben op dezelfde periode.

Om een zo zuiver mogelijke gemiddelde voorraad waarde te berekenen wordt door StoreContrl® Cloud de beginvoorraad waarde en de eindvoorraad voor de helft in de berekening meegenomen en wordt als 1 periode gezien.

Bijvoorbeeld:

1e periode € 50 voorraadwaarde
2e periode € 30
3e periode € 20
4e periode € 50
5e periode € 20

Gemiddelde voorraad is (25,- +30,- +20,- +50,- +10,-)/4= € 33,80 de gemiddelde voorraadwaarde.

Omzetduur

De omzetduur of omlooptijd, is de tijd tussen het ontstaan en het beëindigen van de voorraad. De omzetduur wordt vaak weergegeven in aantal dagen. Wanneer de voorraad gemiddeld 30 dagen in het magazijn ligt, is de omzetduur dus 30 dagen.

De omzetduur kan berekend worden aan de hand van de volgende formule:

Omzetduur = (1 / omloopsnelheid) * 365

Let op! de omloopsnelheid geeft inzicht in hoe vaak uw voorraad wordt verkocht en houd geen rekening of u ook wat verdient aan deze producten. Contoleer dus altijd de marge op uw goederen. Wanneer je namelijk door middel van kortingen een hoge omloop realiseer hoeft dit niet te betekenen dat er ook voldoende marge wordt gemaakt.

Omloopsnelheid is van vitaal belang om verschillende redenen:

  1. Efficiëntie meten: Het stelt winkeliers in staat om te meten hoe efficiënt een bedrijf is in het gebruik van zijn activa. Een hogere omloopsnelheid geeft aan dat een bedrijf in staat is om meer omzet te genereren met dezelfde hoeveelheid activa, wat wijst op efficiëntie.

  2. Vergelijking met branchegenoten: Omloopsnelheid kan worden gebruikt om bedrijven in dezelfde sector te vergelijken. Dit geeft inzicht in welke bedrijven hun activa efficiënter beheren dan anderen.

  3. Liquiditeit: Een hoge omloopsnelheid kan wijzen op een goede liquiditeit, wat betekent dat een bedrijf in staat is om snel aan zijn verplichtingen te voldoen.

Factoren die Omloopsnelheid Beïnvloeden

Verschillende factoren kunnen de omloopsnelheid beïnvloeden, waaronder:

  1. Voorraadbeheer: Hoe snel een bedrijf zijn voorraad kan omzetten in verkoop kan de omloopsnelheid beïnvloeden.

  2. Kredietbeleid: De kredietvoorwaarden die een bedrijf hanteert voor klanten kunnen de snelheid waarmee klanten betalen en dus de omzet beïnvloeden.

  3. Investeringen in activa: Het investeren in nieuwe activa kan de omloopsnelheid vertragen, terwijl het afstoten van activa kan helpen om deze te versnellen.

Conclusie

Omloopsnelheid is een essentiële financiële ratio die inzicht biedt in de efficiëntie van een bedrijf in het beheren van zijn activa en het genereren van omzet. Het is een waardevol instrument voor beleggers en bedrijfsanalisten om de prestaties van een onderneming te beoordelen en te vergelijken met concurrenten in dezelfde sector. Het begrijpen van de omloopsnelheid kan helpen bij het nemen van weloverwogen beslissingen bij investeringen en financiële planning.

Het is belangrijk op te merken dat de ideale omloopsnelheid sterk kan variëren tussen verschillende industrieën en bedrijven, dus het is altijd raadzaam om te kijken naar de context en vergelijkbare bedrijven bij het interpreteren van deze ratio.

info@kassacompany.nl | 072-8448240 | Kamerlingh Onnesstraat 18 1821 BP Alkmaar