Omloopsnelheid

12-05-2020

Omloopsnelheid /omzetsnelheid

De omzetsnelheid is het aantal keer dat de gemiddelde voorraad in een bepaalde periode wordt verkocht en wordt ook wel omloopsnelheid genoemd.

De omloopsnelheid wordt echter het meest toegepast op de voorraad, waardoor het begrip omzetsnelheid en voorraad veelal samengaan.

De omloopsnelheid is een belangrijk kengetal voor het efficiënt omgaan met vermogen. Bij een hoge omloopsnelheid, wordt het vermogen efficiënter gebruikt dan bij een lage snelheid. Een lage omloopsnelheid, betekent dat je veel vermogen in de voorraad hebt zitten. Dit geld kan echter beter gebruikt worden om te investeren in nieuwe goederen, waar rendement uitgehaald wordt. Met een hoge omloopsnelheid heb je meer vermogen beschikbaar wat de rentabiliteit van het vermogen kan verhogen.

De omloopsnelheid is via de rapportages in StoreContrl® Cloud op te vragen. De formule voor de omloopsnelheid is:

Omzet tegen inkoopprijzen / gemiddeld voorraad tegen inkoopprijzen

De berekening wordt meestal over de periode van een jaar gemaakt, maar kan ook over een andere periode berekend worden. Zowel de omzet en de gemiddelde voorraad die gebruikt wordt bij de berekening dienen dan betrekking te hebben op dezelfde periode.

Om een zo zuiver mogelijke gemiddelde voorraad waarde te berekenen wordt door StoreContrl® Cloud de beginvoorraad waarde en de eindvoorraad voor de helft in de berekening meegenomen en wordt als 1 periode gezien.

Bijvoorbeeld:

1e periode € 50 voorraadwaarde
2e periode € 30
3e periode € 20
4e periode € 50
5e periode € 20

Gemiddelde voorraad is (25,- +30,- +20,- +50,- +10,-)/4= € 33,80 de gemiddelde voorraadwaarde.

Omzetduur

De omzetduur of omlooptijd, is de tijd tussen het ontstaan en het beëindigen van de voorraad. De omzetduur wordt vaak weergegeven in aantal dagen. Wanneer de voorraad gemiddeld 30 dagen in het magazijn ligt, is de omzetduur dus 30 dagen.

De omzetduur kan berekend worden aan de hand van de volgende formule:

Omzetduur = (1 / omloopsnelheid) * 365

Let op! de omloopsnelheid geeft inzicht in hoe vaak uw voorraad wordt verkocht en houd geen rekening of u ook wat verdient aan deze producten. Contoleer dus altijd de marge op uw goederen. Wanneer je namelijk door middel van kortingen een hoge omloop realiseer hoeft dit niet te betekenen dat er ook voldoende marge wordt gemaakt.

info@kassacompany.nl | 072-8448240 | Kamerlingh Onnesstraat 18 1821 BP Alkmaar