Hoe waardeer ik als retailer mijn voorraden?

14-10-2020

De bezittingen op de balans van de gemiddelde retailer bestaan voor een groot deel uit voorraden. Maar wat is die voorraad nu nog echt waard? En hoe moet je deze balanspost waarderen? Hieronder enkele aandachtspunten om het goed te doen. 


We gaan ervan uit dat de voorraad ook eigendom is van je onderneming. Heb je goederen ingekocht onder consignatie (je betaalt er pas voor als je ze hebt doorverkocht), dan worden deze niet op de balans van je bedrijf opgenomen.
Een goede waardering begint met een goede registratie in je voorraad- of kassasysteem. Voor de waardering van alle artikelen moet je de volgende gegevens kunnen achterhalen:

  • De inkoopprijzen, exclusief omzetbelasting (zie je inkoopfacturen).
  • De aantallen, waarbij het goed is dat je tussentijds al dan niet via een steekproef controleert of deze nog kloppen. Een jaarlijkse inventarisatie van de hele voorraad is aan te bevelen.
  • De artikelgroep (bijvoorbeeld onderscheid tussen dames- en herenmode, schoenen, ondermode et cetera), in verband met de verschillen in afwaarderingen (zie hierna de afwaarderingstabel).
  • De ouderdom van de artikelen of de datum van de ontvangst ervan (eventueel op het niveau van het inkoopseizoen, bijvoorbeeld zomer 2018 et cetera).

Waarderen tegen kostprijs

Aan het eind van elk boekjaar bepaal je de waarde van de voorraden die op dat moment in je onderneming aanwezig zijn. In de regel waardeer je de voorraad tegen kostprijs. Alleen voor incourante (moeilijk verhandelbaar gebleken) artikelen mag je een lagere waarde nemen. Voorbeelden zijn kleding en schoenen die uit de mode zijn. In dat geval behandel je het verschil tussen de kostprijs en de lagere waarde als kosten, die je aftrekt van de opbrengsten.

Ben je detaillist of retailer in textiel, kleding, schoenen, meubelen of stoffering, dan moet je voor de waardering rekening houden met vaste percentages volgens deze afwaarderingstabel.

Dit betreft de fiscale waardering van de voorraad, een waarde die in de meeste gevallen ook in de commerciële jaarrekening wordt opgenomen. Bij verkoop van de onderneming is het goed om te weten dat deze waardering niet per definitie dezelfde hoeft te zijn.

Andere aandachtspunten

  • Let op: voor de bepaling van de brutowinstmarge over een jaar of periode is het ook van belang te kijken naar de nog te betalen inkopen. Dus: voorraad is wel ontvangen maar nog niet betaald óf voorraad is al wel betaald maar nog niet ontvangen.
  • Ook kan het voorkomen dat artikelen al wel zijn verkocht maar nog niet zijn afgeleverd. Met name in de meubelbranche komt dit veel voor. Denk aan "vooruit ontvangen bedragen" en "aanbetalingen".
  • Voorraad neemt een groot deel van je vermogen in beslag. Bekijk met je accountant hoe de omloopsnelheid van de voorraad en de hoogte ervan zich verhouden tot branchegenoten.

Afwaarderen voorraad levert geld op!

Als ondernemer ontkomt u er vaak niet aan om artikelen op voorraad te hebben. Als u deze fiscaal kunt afwaarderen, drukt dit echter de winst en betaalt u minder belasting. Wat is daarbij allemaal van belang?

'Balansen' is een goed moment. Als ondernemer ontkomt u er meestal niet aan om artikelen op voorraad te hebben. Die voorraad kost handenvol geld. Dat geldt zeker voor voorraden die al tijden in de schappen liggen en minder makkelijk te verkopen zijn. Gelukkig kunt u die lager waarderen op uw balans. Met als gevolg dat u ook sneller uw verlies neemt, dat uw winst daalt en u dus minder belasting betaalt. Hoe bepaalt u dat?

Afwaarderen

Hoe langer voorraden in uw bezit zijn, hoe minder ze waard worden. Dit geldt voor bijna alle artikelen, omdat we nu eenmaal te maken hebben met mode en economische veroudering. Normaal gesproken dient u uw voorraad te waarderen op de kostprijs, oftewel: op de prijs die u er zelf voor betaald heeft. U kunt uw voorraad echter afwaarderen als duidelijk is dat u deze prijs er niet meer voor krijgt.

Kledingbranche

De sector bij uitstek waar een voorraad snel in waarde daalt, is de kledingbranche. Ons modebeeld verandert nu eenmaal in hoog tempo, wat zijn weerslag heeft op de waarde van de voorraad. Om praktische redenen is de fiscus er zelfs toe overgegaan voor deze branche voorschriften op te stellen aan de hand waarvan u rekening kunt houden.

Voor artikelen op het gebied van textiel, kleding, schoenen, meubelen en stoffering een afwaarderingstabel opgesteld die is gerelateerd aan de verstreken tijd die een artikel in voorraad is. Hoe meer tijd er sinds uw aankoop verstreken is, hoe lager de waardering. Uit de tabel blijkt bijvoorbeeld dat damesschoenen die na een jaar tot anderhalf jaar na aanschaf nog in voorraad zijn, slechts op 50% van de aankoopprijs gewaardeerd hoeven te worden.

U kunt de afwaarderingstabel hieronder downloaden.

Bron: 

Voorraad afwaardering

Neem contact op voor een vrijblijvende offerte en of demonstratie

Kassasysteem configurator

Wilt u een offerte voor een kassasysteem?

info@kassacompany.nl | 072-8448240 | Kamerlingh Onnesstraat 18 1821 BP Alkmaar