Wat is het voordeel van EDI?

25-05-2018

Meer informatie over EDI
EDI staat voor Electronic Data Interchange: de uitwisseling van elektronische gegevens tussen bedrijven. Bijvoorbeeld het sturen van een order van afnemer naar leverancier. Bij EDI gaat dat rechtsreeks van computer naar computer, zonder menselijke tussenkomt, zonder papier. De order gaat van de computer van de afnemer via een computernetwerk, zoals het internet, naar de computer van de leverancier. Hierdoor krijgt een leverancier zijn order snel, foutloos en zonder handmatige invoer in zijn administratie. EDI is een techniek waardoor bedrijven administratief en logistiek beter kunnen samenwerken: de administratieve afhandeling tussen bedrijven wordt geautomatiseerd.

Met behulp van de EDI-module kunt u elektronisch gegevens uitwisselen met uw leverancier/groothandel. EDI is een techniek waardoor bedrijven administratief en logistiek beter kunnen samenwerken; de administratieve afhandeling tussen bedrijven wordt geautomatiseerd.

De EDI-module vormt de basis voor de volgende onderdelen in de bedrijfsvoering:

  • EDI Pricat: inlezen collectie
  • EDI Order: digitaal (na)bestellen
  • EDI Ordrsp: inlezen inkooporders (geschreven aantallen)
  • EDI Desadv: inlezen pakbon
  • EDI Slsrpt: exporteren verkooprapport
  • EDI Invrpt: exporteren voorraadrapport
  • EDI Invoice: inlezen/exporteren collectie 

wilt u ook geen tijd meer besteden aan het invoeren van uw collectie in uw kassasysteem neem dan contact met ons op via ons contactformulier.