Fashion United

21-06-2018

Om samenwerking tussen leverancier en retailer te stimuleren en handmatig werk te automatiseren is er een systeem bedacht dat automatisch relevante berichten heen en weer verstuurd. Deze manier heet EDI (Electronic Data Interchange)

Uitleg

Leveranciers hebben een ERP systeem en retailers werken met een POS systeem (Point Of Sale oftwel computer kassa)

Omdat elk ERP pakket en elk POS systeem een ander berichten opbouw kent (andere taal spreekt (helaas geen standaard in EDI messaging)), is er een partij nodig, die de berichten vertaald naar elkaar toe.

Zo kan de leverancier gewoon op zijn manier berichten sturen en ontvangen en andersom.

Dit vertaalbureau kan bijvoorbeeld Fashion United zijn.

Er zijn ook andere middleware partijen.

Alle communicatie over de produkten verloopt via EAN Barcodes (zogenaamde Gtin's Global Trade Item Number)

Om de leverancier en de retailer te linken werkt men ter identificatie met een GLN of ILN nummer (Global Location Number of International Location Number).

De voordelen van EDI aan de retailer zijde zijn o.a.

Artikel gegevens worden automatisch in POS systeem geimporteerd.

Orders worden voor 80% automatisch in POS systeem geimporteerd.

Ontvangen van goederenadministratie voor 80% geautomatiseerd in POS systeem

Checken van paklijsten 50% sneller.

Prijzen en labelen van items 100% geautomatiseerd

De berichten die hiervoor belangrijk zijn, zijn PRICAT, ORDRSP en DESADV.

Dit levert dus een besparing aan tijd en geld op en is secuur.

Waar het echter vooral om gaat is om gezamenlijk de resultaten te verhogen aan de hand van de KPI's (key performance indicators) Dvk, Ozs, Rentabiliteit, BM enz

Middels het optuigen van de EDI verbinding krijgt de leverancier de mogelijkheid om van een afstand inzicht in de prestaties van zijn artikelen op de oppervlakte te krijgen. Aan de hand van deze info kunnen zij nabestellingen plaatsen, goederen die niet gaan eruit draaien (ruilen). Ook krijgen we een veel beter inzicht in wat wel loopt en wat niet, dit leidt weer tot een betere geconsulteerde inlading voor een toekomstig seizoen.

De leverancier kan de retailer op deze wijze 'ontzorgen', zij voeren de werkzaamheden voor hem/haar uit. De resultaten zullen beter worden, dan als de retailer zelf alles moet bijhouden. Voorts kan hij/zij zijn of haar focus richten op de andere zaken die aandacht vergen.

De berichten die hiervoor belangrijk zijn, zijn de volgende SLSRPT en INVRPT

Leverancier stuurt PRICAT naar RETAILER

dit is de PRIce CATalogue (prijs catalogus) van alle artikelen welke verkocht kunnen worden met de juiste inkoop en verkoop gegevens erbij.

Leverancier stuurt ORDRS naar RETAILER

dit is het ORDer ReSPonse (order bevestiging) bericht, dit geeft aan wat de open inkoop order is

Leversncier stuurt DESADV naar RETAILER

dit is het DESpatch ADVise, dit geeft de aflever bevestiging aan (de bevestigde pakbon)

Retailer stuurt SLSRPT naar Leverancier

dit is het SaLeS RePorT, dit geeft de verkoop staat weer, welke aantallen per maat kleur er verkocht zijn

RETAILER stuurt INVRPT naar Leverancier

dit is het INVentory RePorT, dit is de voorraadlijst van de winkel en geeft aan welke aantallen per maat kleur er nog op voorraad zouden moeten zijn.

Ook gedesinteresseerd in EDI neem contact op voor de mogelijkheden.