Euretco Retail Monitor

28-03-2019


Voor de onafhankelijke retail in Nederland is de Euretco Retail Monitor (ERM) de meest complete en betrouwbare retail-benchmark.
In het huidige Retaillandschap is er een groeiende behoefte aan accurate marktdata om bedrijfsbeslissingen feitelijk te kunnen onderbouwen. In combinatie met kennis van de markt, ervaring en gevoel wordt er een synergie bereikt waardoor het risico, dat met elke keuze gepaard gaat, sterk wordt beperkt. De groeiende noodzaak tot samenwerking tussen ondernemers en leveranciers vraagt om objectieve informatie.
Benchmarken is een analysemethode waarbij bedrijfsprocessen en resultaten van ondernemingen met elkaar worden vergeleken. De Euretco Retail Monitor (ERM), ontwikkeld door Euretco, gaat veel verder en is geëvolueerd tot een compleet managementinformatiesysteem voor ondernemers.

Met de ERM maken we inzichtelijk hoe rendementsverbetering via o.a. marge, doorverkoop, omzetsnelheid en rentabiliteit mogelijk is. Maandelijkse of wekelijkse rapportages of real-time dashboards tonen de individuele prestaties ten opzichte van de branche(s) waarin u actief bent of ten opzichte van een groep samenwerkende ondernemers. Dit zorgt ervoor dat u vroegtijdig kunt (bij)sturen.